فريق تفنن


Robert Ness

Directeur du projet
Robert.Ness@tn.britishcouncil.org

Damien Helly

Chef d'équipe
Damien.helly@hotmail.com

Nessim Ghroum

Responsable des opérations
Nessim.Ghroum@tn.britishcouncil.org

Tarek El Kamel

Responsable financier
Tarek.ElKamel@tn.britishcouncil.org

Mariem Siala

Responsable de la communication
Mariem.siala@tn.britishcouncil.org

Nadia Naccache

Chargée du projet
Nadia.Naccache@tn.britishcouncil.org

Meriem Messaoudi

Chargée de projets / suivi
Meriem.Messaoudi@tn.britishcouncil.org

Imed Belkhouja

Chargé de projets / suivi
Imed.Belkhodja@tn.britishcouncil.org

Sofiene Omri

Chargé de projets /évaluation
Sofiene.Omri@tn.britishcouncil.org

Jihene Jendoubi

Responsable Événementiel
Jihene.Jendoubi@tn.britishcouncil.org

Asma Ben Hassine

Chargée de projets / suivi
Asma.BenHassine@tn.britishcouncil.org

Rania Ben Arab

Stagiaire administration et finances
Raniabenarab.05@gmail.com

Yassine Chatti

Stagiaire en communication
Yacinechatti1@gmail.com

Asma Gharbi

Chargée administrative
Asma.Gharbi@tn.britishcouncil.org

Asma Cherif

Assistante de projets